stantom20

Zdjęcia aparatu do inseminacji matek pszczelich wykonanego przez mojego kolegę pszczelarza.

kontakt do niego +48 665426 012

stantom201@interia.pl

 

Po kliknięciu lewym klawiszem na zdjęcie można dać”prawym przyciskiem myszy, pokaż obraz ”  i znów lewym ,pokaże się zdjęcie w pełnym rozmiarze.